Nastavitve piškotkov
 

Tam, kjer se zemlje zvečer dotaknejo še zadnji sončni žarki, na skrajnem zahodu Goriških Brd, v majhni vasici Neblo, kjer Slovenija meji z Italijo, leži naša, Zanutova kmetija.

To je družinska kmetija, kjer generacije Zanutovih, skozi rodove ohranjajo žlahtno veščino skrivnostnega ustvarjanja plemenite kapljice.

Danes tu gospodarita dva rodova, oče Franc in sin Borut. S spoštlivim odnosom do Narave in tradicije, z veliko ljubeznijo do domačih brajd ter novimi znanji in sodobno tehnologijo ustvarjata zgodbo odločnih vin – vin s karakterjem.

Vsi, ki bi ju radi spoznali, okušali naša vina in prisluhnili njihovi zgodbi, ste na našo kmetijo prisrčno vabljeni. Radi Vas bomo sprejeli, naša vrata so vedno odprta.
Kmetija Zanut je vključena v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja:

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm